::: Desatero 

  • pouze u nás objednávati budeš
  • nezneužiješ a falešně neobjednáš či dobírku nevyzvedneš
  • vyjma dne odpočinku dobírku neprodleně zaplatíš
  • reklamace ni výměny zboží dožadovati se nebudeš, rovněž tak navrácení peněz
  • zboží nepoužiješ v rozporu s návodem
  • naše zboží nikomu nepůjčíš, nechť své vlastní promptně si objedná
  • naše zboží si od nikoho nepůjčíš, leč své vlastní promptně si objednáš
  • naše zboží ani firmu nepomluvíš
  • konkurenční výrobky kupovati ni používati nebudeš
  • nebudeš dychtit po zboží bližního svého, leč své vlastní ihned objednáš

  Nezneužiješ jména Horsta, svého Boha. Hospodin popř. WS Teleshoping nenechá bez trestu toho, kdo by jména jeho zneužíval.